Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Aktywny Samorząd

„AKTYWNY  SAMORZĄD  2019”

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku jest realizatorem pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”.

W związku z realizacją programu, informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II.

       W 2019 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:         

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępnie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia     magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie),

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków w 2019 roku:

Moduł I

I termin składania wniosków od 01.04.2019 roku do 31.05.2019 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w czerwcu, podpisanie umów nastąpi w miesiącach czerwiec - lipiec.

II termin składania wniosków od 01.06.2019 roku do 31.08.2019 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad- grudzień.

 

Moduł II

I termin składania wniosków od 18.03.2019 roku do 31.03.2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w kwietniu, podpisanie umów nastąpi w miesiącu maju.

II termin składania wniosków od 02.09.2019 roku do 10.10.2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad - grudzień.

             

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9 Maja 33 lub telefonicznie: 43 675 37 49, a także poprzez stronę internetową  www.pfron.org.pl.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku lub ze strony internetowej www.lask.naszepcpr.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania/Aktywny Samorząd”

Wnioski należy składać w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 9 Maja 33

98-100 Łask

Tel. 43 675 37 49                          

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30