Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku

Aktywny Samorząd

„AKTYWNY  SAMORZĄD  2019”

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku jest realizatorem pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”.

W związku z realizacją programu, informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II.

       W 2019 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:         

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępnie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia     magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie),

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków w 2019 roku:

Moduł I

I termin składania wniosków od 01.04.2019 roku do 31.05.2019 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w czerwcu, podpisanie umów nastąpi w miesiącach czerwiec - lipiec.

II termin składania wniosków od 01.06.2019 roku do 31.08.2019 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad- grudzień.

 

Moduł II

I termin składania wniosków od 18.03.2019 roku do 31.03.2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w kwietniu, podpisanie umów nastąpi w miesiącu maju.

II termin składania wniosków od 02.09.2019 roku do 10.10.2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad - grudzień.

             

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9 Maja 33 lub telefonicznie: 43 675 37 49, a także poprzez stronę internetową  www.pfron.org.pl.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku lub ze strony internetowej www.lask.naszepcpr.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania/Aktywny Samorząd”

Wnioski należy składać w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 9 Maja 33

98-100 Łask

Tel. 43 675 37 49                          

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8:00 do 16:00

Wtorek od 7:30 do 15:30

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 15:30